<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Smart-Board-Mx-v2-6000s

Få demonstrasjon

SMART Board - Norges med populære interaktive klasseromsskjerm, fleksible Prowise Touchscreen, onEVO aktivitetsgulv og Nureva mikronfonplanke

Én ting er å lese om interaktive løsninger, noe annet er muligheten til å se og prøve.

Besøk våre demolokaler på Lysaker for å se og teste våre interaktive skjermløsninger, få den fulle opplevelsen av hvilken forskjell teknologien vil utgjøre i klasserommet

Har du ikke anledning til å besøke oss på Lysaker?

Vi kan også arrangere demo andre steder i landet, eller over Teams / Zoom / Hangout og lignende. Huk bare av for alternativet i skjemaet så finner vi en løsning som passer.

Demo-Skisse-Final

 

 

Hva får du på en demo?

  • Du vil møte våre digitalpedagoger som allerede bruker interaktive skjermer i sin undervisning, og de vil gi deg en demonstrasjon og veiledning av hvordan skjermene fungerer. 

  • Vi vil gjennomgå skjermenes kompatibilitet med teknologi dere allerede bruker i klasserommet (for eksempel programvare og digitalte verktøy, iPad, Chromebook og andre mobile enheter) samt samhandlingen med infrastruktur som Google for utdanning og Microsoft Teams.

  • Dialog og samhandling er en sentral faktor i elevenes læring. En interaktiv skjerm skaper og bygger opp under et godt samhandlingsmiljø i klasserommet, som kan være en sterk bidragsyter til å løfte engasjementet i undervisningen.

Team-Edu

Interaktivt aktivitetsbord og touchskjerm til barnehage og klasserom

Prowise Touchscreen Ten

Barna i norske barnehager tilhører generasjonen som kalles "Digital Natives". De er født inn i det digitale samfunnet og håndterer interaktive touchflater med den største naturlighet fra før de engang kan prate.

Prowise barnehageløsning er midt i blinken for våre nye samfunnsborgere. Den inspirerer til aktiv deltagelse med digitale læringsverktøy det er enkelt å sette opp, på norsk.

Prowise-touchscreen-mobilt-stativ-toddler-barnehage2
2091844701

Interaktivt aktivitetsgulv for barnehager, spesialpedagogikk og SFO

onEVO Aktivitetsgulv

onEVO aktivitetsgulv stimulerer brukerens læring gjennom fysisk aktivitet, lek og ulike motoriske aktiviteter. Aktivitetsgulvet lar brukeren benytte sin nysgjerrighet og energi til utforskende læring, både individuelt og gjennom samarbeid.

Aktivitetsgulvet egner seg godt for barn med behov for spesialpedagogisk opplæring samt inspirere til aktivitet for bevegelseshemmede.

onEVO er også et spennende alternativ i barnehagen for å inspirere til aktivitet og lek blant de aller minste, med en rekke moduler på norsk.

Interaktivt mikrofonsystem til klasserommet

Nureva HDL lyd og mikrofonplanke

Eksklusive “Microphone Mist™» lager tusenvis av virtuelle mikrofoner fordelt som et usynlig nettverk over hver kvadratmeter i rommet. 

Systemet sørger for at det elegante mikrofonsystemet Nureva HDL løser tradisjonelt tunge audioinstallasjoner til en brøkdel av prisen, og dekker inntil 80 kvm flate.

NurevaMicrophoneMist