<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mer engasjerende undervisning med SMART

På Damsgård skole jobber Kristin Skage som lærer. Hun har brukt SMART-løsningene i mange år, og forteller om hvordan elevene hennes blomstrer ved bruk av SMART programvare og interaktive løsninger. Vi stilte Kristin noen spørsmål om hvordan de bruker SMART-løsningene på Damsgård skole. Her kan du lese hva hun svarte.

SMART Interaktivitet Touch Tavle Damsgård Skole Interactive Norway
SMART Interaktivitet Touch Tavle Damsgård Skole Interactive Norway
SMART Interaktivitet Touch Tavle Damsgård Skole Interactive Norway

Før de fikk interaktive tavler på Damsgård skole, drev de helt tradisjonell undervisning. Læreren skrev på tavlen eller laget transparenter til overheaden. Elevene skrev eller tegnet av det som sto på tavlen, og elever som slet med skrivingen, fikk gjerne ikke med seg alt. Det var vanskelig å få til “levende” undervisningsopplegg. Takket være en innovativ rektor, Terje Storesund, fikk Damsgård skole allerede i 2004 seks SMART Board. Etter et stort prosjekt i Bergen kommune med testing av ulike produkter og løsninger, har kommunen valgt å satse på SMART.

Kristin Skage, lærer ved Damsgård skole, forteller at hun synes SMART har et godt og velfungerende system som ivaretar brukerne. “De lytter til brukerne og er i stadig utvikling. Interactive tilbyr også gode kurs til SMART-brukere, og er alltid behjelpelige dersom vi lurer på noe eller trenger bistand. Nå har vi SMART Board i alle rom”, sier hun.

 

Fortell litt om hvordan dere bruker programvaren

“Hos oss bruker vi SMART Learning Suite, som inneholder både SMART Notebook, SMART lab og SMART amp. Med Notebook har jeg tilgang til utrolig mange ressurser på ett og samme sted. Programvaren er intuitiv, og det er mange verktøy som er til hjelp for elever som strever. I matematikk for eksempel, er passeren super å bruke for de som sliter med motorikken. De gjør oppgavene i Notebook i stedet for på papir, og elevene føler mestring når de greier å konstruere en sirkel eller en vinkel, og når de rekker å gjøre like mange oppgaver som dem som bruker “vanlig” passer.

Med SMART lab kan jeg lage engasjerende spillbaserte aktiviteter på under fem minutter. Elevene kan spille sammen eller alene, enten på SMART Boardet eller på nettbrett og pc-er. Etter endt aktivitet kan vi gå igjennom elevenes svar og diskutere i fellesskap. Det gir økt læring.

I tillegg kan elevene lage sine egne aktiviteter, det gjør de gjerne etter endt emne. Da sitter de sammen med læringspartneren sin og diskuterer fagstoff for å lage spørsmål og oppgaver. På denne måten får elevene både satt ord på egen læring, øvelse i å lage spørsmål og skrivetrening.

Etter å ha vært på SEE Summit i Calgary i fjor sommer (Kristin Skage er en såkalt SMART Exemplary Educator, red. anm.) og sett alle mulighetene med SMART  amp, introduserte jeg dette for lærerne hos oss, og nå er det tre trinn som bruker SMART amp. Med amp kan jeg dele ut arbeidsark til hele klassen, til grupper eller til enkeltelever. Elevene kan jobbe alene eller skrive i samme ark, og jeg kan hele tiden se hva eleven gjør, og hvor de er i en prosess.

Ved prosjektarbeid er SMART amp helt super å bruke. Da kan elevene jobbe med sin gruppe i det samme arbeidsarket. Dersom de jobber hjemme, kan de kommunisere med hverandre i chatten. For meg som lærer er det kjempefint at jeg til enhver tid kan se hvem som har bidratt med hva i et prosjektarbeid.”

 

Hvilke pedagogiske fordeler gir det å ha interaktive løsninger?

“Det å ha en digital tavle i klasserommet gjør at vi kan bruke datamaskiner, nettbrett og andre enheter på en helt annen måte enn før. Undervisningen blir mer engasjerende, og elevene tar del i sin egen læring. Vi som lærere får også en unik mulighet til å følge elevenes læringsutbytte og justere vår egen praksis utfra resultatene vi får.

Bruk av visuelle og auditive verktøy hjelper på forståelsen av innholdet i fagstoff og bidrar til et felles fokus i klassen. Det å jobbe på en touchskjerm er veldig naturlig for elevene, de er jo oppvokst med det. Ved bruk av interaktive flater i klasserommet, kan elevene lære slik de gjør på fritiden.

Tavlene bidrar i stor grad til økt motivasjon for elevene, særlig for elever som tidligere kanskje har vegret seg for å delta i plenum. En av elevene mine sa til meg at “Jeg synes det er mye bedre at jeg kan få vise hva jeg kan ved å dra sammen ord og forklaringer, enn å måtte komme fram og skrive, for jeg er ikke så god på skriving”.

 

Er det noe du har lyst til å kommentere til slutt?

“Jeg vil veldig gjerne anbefale andre skoler å bruke SMART-skjermer eller SMART-tavler. Med en interaktiv skjerm eller tavle, kombinert med god, pedagogisk programvare, får læreren kjempegode muligheter til å skape varierte undervisningsopplegg som øker både motivasjonen og læringen. Til slutt vil jeg si at det er viktig at vi som lærere tør å gi litt slipp på kontrollen – overlat innimellom styringen til elevene og lær sammen med dem.”