<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Prowise + BIM = sant

På Fagskolen i Oslo og Akershus, bedre kjent som Kuben, har de en egen studieretning for bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Her lærer fagskoleingeniører om den kanskje viktigste arbeidsmetoden for deres fremtidige arbeidsplasser - BIM på interaktive touchskjermer fra Prowise.

I fjerde etasje på Fagskolen i Oslo og Akershus møter vi Harald Andreas Selvær. Han er faglærer for BIM, samtidig som han skriver en masteroppgave om bruk av samhandlingsverktøy i utdanningsløpet til fagskoleingeniører.

Harald tar oss med inn i et stort klasserom med pulter og tilhørende datamaskiner plassert i u-form. Rommet er utstyrt med interaktive touchskjermer fra Prowise – to i front av rommet og to bak. Harald forteller oss at rommet er designet for både samarbeidssesjoner i plenum og gruppearbeid, og man kan dele rommet inn i to mindre rom. De fire skjermene fasiliterer dette på en veldig god måte, og det er god plass for bevegelse rundt alle bord og skjermer.

For fagskolen er det viktig å utdanne studentene på en slik måte at de alltid er i forkant, og at studentene mestrer både arbeidsmetoder og arbeidsverktøy som de kommer til å møte når de går ut i jobb. I rommet vi befinner oss i, lærer studentene å bruke interaktive flater i arbeid med byggeprosjekter. De utvikler bygningsmodeller som de så kan vise frem, endre og flytte på, zoome i, og ikke minst diskutere – alt mens de står rundt de interaktive touchskjermene.

ICE-metodikk, eller Integrated Concurrent Engineering som det heter, har blitt en etablert måte å jobbe på i norske byggeprosjekter. Målet til fagskolen Kuben og årsaken til at de investerte i de interaktive Prowise-skjermene, er å sørge for at studentene er godt forberedt på denne

arbeidsmetoden etter et år i BIM-rommet. Mange fremtidige arbeidsgivere kjenner godt til Fagskolen sitt fokus, og ser svært positivt på at de nyutdannede fagskoleingeniørene er vant med arbeidsmetoden allerede før de tiltrer sine fremtidige jobber.

«Den nye og moderne måten å jobbe med BIM på, i form av å kunne utstyre et helt rom med interaktive touchskjermer som lar oss interagere med selve bygningsmodellen, understøtter det viktige samarbeidet som må til for å være effektive med slike bygningsprosjekter. I tillegg åpner det opp for at elevene mer aktivt kan ta del i læringen, og det er helt avgjørende,» sier faglærer Harald.

Harald forteller videre at ikke bare studentene, men også de ansatte ved Fagskolen har tatt i bruk det interaktive rommet:

«Vi bruker ofte rommet til teammøter, og med de interaktive skjermene er det et virkelig fabelaktig rom å kjøre vanlige møter i. Du kan ha møtereferatet oppe på én skjerm og redigere direkte i det, du kan ha presentasjoner på en levende måte ved å bruke berøringsfunksjoner – man får rett og slett bedre diskusjoner med slike interaktive verktøy i rommet».

Prowise Pro Line, front side,  Interactive Norway

Kort om løsningen

 

  • Prowise interaktive touchskjermer med skybasert programvare
  • Pro Line i størrelsene 84″ og 65″
  • Kommer med integrert lydplanke og mikrofon
  • Ultra HD 4K-oppløsning
  • 5 års garanti

 

Er du nysgjerrig på Prowise?

Book en gratis demo