<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sørhellinga barnehage satser på realfag og interaktivitet med Prowise

Sørhellinga barnehage har bygget om de nedslitte lokalene de tok over, satser på realfag og tar i bruk den nyeste Prowise-skjermen for å forsterke det pedagogiske tilbudet i barnehagen.

BESØK OSS FOR EN UFORPLIKTENDE DEMO
Sørhellinga barnehage satser på realfag og interaktivitet med Prowise

Sørhellinga barnehage ble konkurranseutsatt i 2015, og kjøpt opp av Norlandia Barnehager som virkelig satset på å gjøre den om til en ledende barnehage. I 2017 og -18 fikk barnehagen en total renovering, forteller Anne H. Hønstvedt, som tok over som daglig leder etter oppkjøpet i 2016.

– Vi har utvidet tilbudet til å omfatte seks avdelinger. Disse er fordelt på tre småbarnsavdelinger og tre avdelinger for de større barna, med totalt 99 plasser, forteller Hønstvedt.

barnehagen legger de vekt på at det skal være mer fleksibelt mellom de forskjellige avdelingene, og Hønstvedt fremhever at det var nettopp dette som avgjorde at de gikk til innkjøp av den interaktive skjermløsningen fra Prowise.

– Avdelingene våre er åpne og det er gode muligheter for å flytte løsningen i arealene vi har. Dette gjorde at Prowise på mobilt stativ passet oss veldig godt, sier Hønstvedt og legger til: Vi ruller skjermen fra rom til rom, og det eneste vi trenger å gjøre er å plugge ut og inn strømledningen.

Sørhellinga bestemte seg for å kjøpe Prowise da Hønstvedt så løsningen på DAB-konferansen (Digital Arena Barnehage) i 2017. I første kvartal 2018 sto Prowise-skjermen klar til bruk i barnehagen.

Hønstvedt forteller at det er mange fordeler med skjermløsningen, men den største er at du får en alt-i-ett-skjerm.

– Vi kan produsere pedagogiske opplegg hjemme og lagre i skyen, for så å hente det opp igjen rett på skjermen tidlig neste morgen, sier Hønstvedt og legger til at de også bruker skjermen når de kurser medarbeidere eller har møter på kveldene.

God flyt mellom avdelingene

Siden vi satser på realfag og har avdelinger med mye utstyr, så vi at Prowise kunne være med å løfte det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Styrer Anne H. Hønstvedt
Barnehage Interaktiv pedagogisk oppgaver prowise

Bruker Prowise som pedagogisk verktøy

Vi er en barnehage som satser på realfag – i Norlandia kaller vi det Abelbarnehager, forteller den daglige lederen. Hun fortsetter: Vi er en ressursbarnehage i Norlandiakjeden. Det vil si at vi ofte får besøk av andre barnehageansatte, og holder kurs for dem.

– Siden vi satser på realfag og har avdelinger med mye utstyr, så vi at Prowise kunne være med å løfte det pedagogiske arbeidet i barnehagen, sier Hønstvedt.

I Sørhellinga er de opptatt av at barna er aktive og medvirkende i bruken av den interaktive skjermen, og ikke bare konsumenter, For eksempel da det var fotball-VM, og barna skulle se én av kampene, ble det laget realfagsoppgaver knyttet til fotballkampen. Blant annet matteoppgaver som gikk på billettinntekter og tilskuertall hvor barna var aktivt deltakende i å produsere og løse oppgavene.

– I alle situasjoner etterstreber vi å knytte skjermbruken opp til pedagogiske aktiviteter, sier den daglig lederen.

Barnehage Interaktiv pedagogisk oppgaver prowise

Hun er også veldig fornøyd med at mange kan bruke skjermen samtidig.

– At det er 20 touch-punkter er veldig positivt for læringssituasjoner; barna kan samarbeide om å løse oppgaver, og lærer dermed på en annen måte enn om de skulle gjøre oppgaven hver for seg, sier Hønstvedt. – Når vi bruker skjermen til oppgaveløsing har vi fokus på at barna selv må finne frem til riktig svar individuelt og sammen, med god veiledning fra pedagogene.

Ressurspersoner på hver avdeling

I implementeringen av Prowise som interaktivt verktøy, har barnehagen hatt flere pedagogisk kurs fra Interactive Norway, med fokus på at alle medarbeidere skal ha samme grunnlag for å kunne lage og holde opplegg på skjermen.

– I etterkant av opplæringen, har det vært viktig for oss at hver avdeling har én utnevnt ressursperson på Prowise-skjermen, sier Hønstvedt.

Dette gjør barnehagen for å sikre at hele personalet har tilgang på én person som har ekstra kompetanse på skjermen, og som kan bistå om det skulle være behov. På den måten skal skjermen enklere implementeres i det pedagogiske arbeidet.

Norlandia Sørhellinga Barnehage