<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Prowise interaktiv flatskjerm i Rakkestad-barnehager

Barn vokser opp med digital teknologi rundt seg, og for dem er det helt naturlig. Dette har Rakkestad kommune forstått, og dermed også sett viktigheten av å introdusere IKT-løsninger som en del av barnehagen. Rakkestad-barnehagene investerte derfor i en fleksibel løsning fra Prowise, med en interaktiv touchskjerm på hjul.

Rakkestad Barnehage Prowise Interaktiv Skjerm
Rakkestad Barnehage Prowise Interaktiv Skjerm
Rakkestad Barnehage Prowise Interaktiv Skjerm
Rakkestad Barnehage Prowise Interaktiv Skjerm
Rakkestad Barnehage Prowise Interaktiv Skjerm

Fem barnehager i Rakkestad kommune har gått til innkjøp av hver sin interaktive løsning fra Prowise. Vi har snakket med tre av barnehagelederne i barnehagene Kirkeng, Elle Melle og Byggeklossen, som har svart på våre spørsmål.
Her er hva de svarte:

 

Kan du fortelle litt om kommunens satsning,   og hvorfor alle barnehagene i kommunen valgte en interaktiv løsning fra Prowise?

Det har tidligere vært svært lite fokus på IKT-satsning i barnehagene. Dette kom av en del skepsis og lite kunnskaper innenfor digitale verktøy. Kommunen bestemte seg i 2016 etter et felles ønske, om å satse mer på IKT i barnehagene. Et par barnehager hadde kjennskap til interaktive tavler, og ved en gjennomgang av ulike løsninger hos Interactive Norway, virket Prowise som et veldig godt alternativ for oss.

 

Hvilke bruksområder ser dere løsningen kan benyttes til?

Fleksibiliteten til løsningen som gjør at vi enkelt kan flytte den rundt, bruke den som skjerm eller bord gir veldig mange muligheter, og det beste av alt er at det er én kabel og forholde seg til, og det er strømkabelen. For å nevne noe så kan den brukes til kunnskapsøkning, barnene kan være med å produsere innhold som å lage eventyr eller historier, digital kunst, spille pedagogiske spill som puslespill, memory, økning av sosial kompetanse i samling og samtaler, problemløsning og lekpreget læring. Løsningen kan i tillegg brukes av pedagogene i forskjellige sammenhenger som i personalarbeid og foreldremøter.

 

Hvordan opplever dere å bruke løsningen sammen med barna?

Bruken av Prowise er god fordi den en enkel å betjene, derfor kan barna lett bli med å lage opplegg sammen med personalet. Barnene er nysgjerrige og engasjerte og tar bruken med den største selvfølgelighet, selv de yngste barna kan være med. De er veldig ivrige, og de bruker skjermen selv, det gjør at de får et større eierforhold til verktøyet og den aktiviteten som skjer, da med tilsyn av en voksen.

 

Hvilke pedagogiske aspekter kan man fremme ved å bruke denne løsningen?

Det er veldig fint å benytte løsningen til samhandling og arbeid med sosial kompetanse. De hjelper hverandre, venter på tur, observerer hverandre og kommuniserer sammen muntlig, men også taktilt. De aktiverer flere læringsstiler når de jobber på skjermen. De får også øvet seg på problemløsning, kreativitet og kunnskapsøkning.

 

Hva sier barna om løsningen?

Barna kaller det tv og blir kjempeglad når den kommer rullende inn på avdelingen. De er ivrige på å være med å delta i det som skjer på skjermen. Barna synes det er veldig gøy og spennende når de får være med å delta på det som skjer interaktivt.

 

Hvilke åpenbare fordeler er det med løsningen?

Én av fordelene er at det allerede finnes mange ferdige opplegg og at man enkelt kan dele opplegg mellom barnehagene siden programvaren er i skyen. En annen stor fordel er at det er en Integrert PC som sitter i skjermen. Vi slipper å koble på en ekstern pc, noe som er veldig behagelig når man vil komme i gang med aktiviteter kjapt. Det som kanskje gjør løsningen så innovativ og spennende er at man enkelt kan veksle arbeidsposisjon fra skjerm til bord med heisen som følger løsningen.

 

Hvordan tenker dere å arbeide videre for å implementere bruken av løsningen i barnehagene?

De ulike barnehagene nevner blant annet at de bruker personalmøter på bruke skjermen med de voksne på samme måte som de gjør med barna, slik at de blir trygge på bruken. Dette må repeteres over tid, da personalet har ulik erfaring med IKT. Men når de må benytte skjermen ser de at det ikke er så vanskelig som de trodde.

En annen barnehage nevner at de skal lage en plan for implementering av IKT i barnehagen fra neste barnehageår. Og en siste nevner at 3 ansatte vil ta 15 st.poeng HIØ – jan 2017 i IKT. De skal også jobbe prosjektrettet med løsningen. De skal også ha 2 superbrukere som har ansvar for opplæring av øvrige ansatte i barnehagen.

 

Vil dere anbefale andre barnehager  å vurdere løsninger fra Prowise?

Ja, kan absolutt anbefale Prowise som et godt egnet IKT verktøy i barnehage. Det er positivt at skjermen er bevegelig i rommet. Dette gjør at den kan brukes i mange flere settinger og flere barn får tilgang på bruk at IKT.

 

Spørsmålene er besvart av:
Marit Ingberg Østbye, Kirkeng barnehage
Heidi M. Hagen, Elle Melle barnehage
Henriette Myhrvang, Byggeklossen barnehage