<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Prowise kurs for skole

Kurs og opplæring er ofte nødvendig for at brukerne skal bli trygge på løsningen og for at de skal få ideer til hvordan man kan bruke produktet i en pedagogisk sammenheng. Trenger din skole kurs i Prowise sine løsninger så har Interactive Norway sertifiserte pedagoger som hjelper dere i gang.

Introduksjon

Introduksjon

Kurset gir deg grunnleggende innføring i bruk av Prowise og Prowise Presenter.

Varighet:    180 minutter (3 timer)

Nivå:         Nybegynner – det kreves ingen forkunnskaper.

Pris:

 • Kurs på skole 7245,- eks mva*
 • Kurs på video 2900,- (Skype/Hangouts)**

*for kurs utenfor Bærum/Oslo tilkommer utgifter for reise og eventuelt overnatting for kursholder

**Krever at skole har mikrofon og web-kamera

Kurset egner seg for alle som ønsker å bruke Prowise som en interaktiv klasseromsløsning. Det gir en grunnleggende gjennomgang av skjermbruk, programvare og Prowise heissystemer for de som har det. Vi fokuserer på hvordan du kan bruke den interaktive skjermen på en god pedagogisk måte i klasserommet. Kurset vil kombineres med en teknisk gjennomgang av skjermen og Prowise Central, i tillegg til den skybaserte programvaren Prowise Presenter.

Innhold:

 • Kom i gang med din Prowise-løsning
 • Prowise Central
 • Prowise Presenter skybaserte programvare, praktiske eksempler på utvalgte funksjoner
 • Åpne, lagre, dele, eksportere
 • Verktøy
 • Objekthåndtering
 • Menyer
 • Skybasert galleri
 • Samhandling med ProConnect
 • Bordaktiviteter for de som har heis med tilt
Bestill introduksjonskurs