<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Prowise opplæring utdanning

Kurs og opplæring er ofte nødvendig for at brukerne skal bli trygge på løsningen og for at de skal få ideer til hvordan man kan bruke produktet i en pedagogisk sammenheng. Trenger din skole eller barnehage kurs i Prowise sine løsninger så har Interactive Norway sertifiserte pedagoger som hjelper dere i gang.