<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SMART: Opplæring og kompetanse

Interactive Norway er et sertifisert kurssenter for SMART Technologies Inc. Vi tilbyr sammen med vår samarbeidspartner Rikt opplæring for å hjelpe lærere å best mulig utnytte skolens SMART produkter.

Modul 1: Grunnleggende ferdigheter

Etablere grunnleggende tekniske ferdigheter hos lærerne, og hvordan teknologien tilrettelegger for økt læring hos elevene.

Innhold:

Gir en grunnleggende teknisk introduksjon til SMART Boardens pedagogiske kjernefunksjoner, og en introduksjon til SMART sin pedagogiske programvare. Lærerne deles i grupper og jobber på skjerm. 

Tekniske ferdigheter 
Teknisk utprøving med læringspartner på skjerm 
Introduksjon til pedagogisk programvare

Rammer: Varighet 2 timer | Maks 20 deltakere per kursholder

 

Modul 3 - Modellering

Gi lærerne et praksisnært blikk på hvordan interaktiv læring kan foregå i klasserommet. 

Innhold:

Modellering i én undervisningsøkt med digitalpedagog(er) fra Interactive. Avsluttes med en pedagogisk veiledningssamtale i etterkant om hvorfor og hvordan de ulike digitale verktøyene ble brukt. Undervisningsøkten filmes, og sendes til skolen i etterkant. Digitalpedagog veileder lærerne i klasserommet resten av skoledagen med tips og triks til lærerne. 

  • Vår digitalpedagog (er) modellerer en undervisningstime med bruk av SMART sine pedagogiske funksjoner. 
  • Lærerveiledning 

Rammer:
En skoledag | Vi tar over undervisningen for én lærer, og kolleger har mulighet til å observere undervisningsøkten. Økten filmes og blir tilgjengelig for skolen i etterkant

Pris: Send forespørse

Modul 2: Pedagogisk workshop

Gi lærerne et sett med pedagogiske verktøy som kan tilrettelegge for en styrket sosiokulturell praksis som gir større mulighet for kollektiv læring. 

Innhold:

Gir en grunnopplæring i den pedagogiske programvaren SMART Learning Suite tilpasset skolens behov. Workshopen fokuserer på kombinasjon av 1-1, og hvordan interaktive skjermer støtter samhandling, dialog og kreativitet. 

  • Innføring i SMART Learning Suite 
  • Workshop: Lærerne jobber i grupper for å utvikle eget undervisningsmateriale i SMART Learning suite

Rammer: Varighet 2 timer | Maks 20 deltakere per kursholder

Pris:
Ute på skole 6195,-

 

Modul 4 - Oppfølging

Avdekke og løse eventuelle utfordringer, samt at vi tar neste steg i interaktiv læring.

Innhold:

Dialog og workshop med fyrtårnslærere. Dialog om hva som går bra og ikke så bra med implementeringen, og hvordan det kan rettes opp. Vi holder to timers produksjons-workshop med lærerne og utarbeider undervisningsopplegg som kan legges i skolens digitale bibliotek.

  • Behovsbasert kurs og workshop for viderekommende 

Rammer:
Varighet: 3 timer | De som ønsker ekstra kompetanseheving i SMART sine interaktive løsninger

Pris:
10 395,-