Nureva Span System

En interaktiv idé-vegg

Samhandlingssystemet Nureva Span gjør en vegg om til et interaktivt digitalt samhandlingssystem ved hjelp av en interaktiv laser projektor. Du kan koble sammen inntil 3 stykker, og få opptil 9 meter sammenhengende interaktiv vegg.  Ved hjelp av Span programvaren får du interaktiv programvare som fyller hele veggen, og samtidig erstatter whiteboard, flippover og Post-It lapper.  Dette verktøyet er konstruert for maksimal utnyttelse av den store flaten, og optimalisering av de prosessene som foregår i samhandlingsrom.

Skybasert interaktiv touch løsning - Nureva Span System - Interactive Norway (2)

Ekte samhandling

 

Dette er et samhandlingssystem som binder sammen det beste fra touch teknologien med skybaserte programvarers fordeler.  Sammen erstatter de analoge prosesser som tidligere var papir/ Whiteboard basert, med optimaliserte digitale prosesser hvor alle team medlemmer kan se og bidra uansett hvor de måtte oppholde seg i verden.

De digitale flatene gjør det mulig å utføre prosesser som tidligere bandt opp flere rom med f.eks LEAN tavler på en vegg. Denne er alltid tilgjengelig for alle. Siden du kan ha et ubegrenset antall med Canvaser eller digitale vegger, har du ubegrenset plass å boltre deg på.

I en tid hvor organisasjoner har mindre og mindre plass, frigir dette systemet fysisk plass. Man får en mer fleksibel arbeidsflate, hvor man kan ha mange forskjellige prosesser gående, for forskjellige grupper.  Siden det ikke er noen fysiske lapper på veggen, kan flere grupper benytte samme rom, og sikkerhets utfordringene som gjør at man må låse av prosessrom, forsvinner.

Skybasert interaktiv touch løsning - Nureva Span System - Interactive Norway

Jobb i skyen med Span programvare

 

Nureva Span interaktiv idé-vegg kommer med Span programvare, en skybasert programvare for grupper eller individer som ønsker å samhandle på større flater med hverandre. I dag bruker de kanskje store whiteboarder, Post-it lapper og flippover hvor de klistrer opp alle sidene i et møterom eller grupperom.

Alle disse analoge metodene er digitalisert, og dermed delbare, uansett lokasjon.  Fra en stor vegg på opptil 9 meters bredde, kan man jobbe på en digital canvas for å dele notater, ideer, bilder, tegninger samtidig. Andre brukere kan bidra fra samme rom, eller fra en annen lokasjon, med pc eller ipad. Alle må ikke være i rommet for å se det som skjer på canvasen.

Ved å bruke skybasert programvare kan hele teamet være med i møtene, uansett hvor de måtte befinne seg, alle ser hva som foregår på canvasen i sann tid. Alle kan bidra i sann tid.  Skybaserte canvaser er alltid tilgjenglige. Det er lett å logge seg på for å sjekke, eller endre prosesser. Papirløse prosesser gir mindre karbonavtrykk, siden det er mulig å samhandle i sann tid over distanse, er det også mulig å redusere reisekostnader. Alle må ikke lengere være i samme rom.

Span-systemet

Start med en skybasert løsning, legg til intuitive apper og programvare og legg det hele inn i en løsning som er utviklet og bygget nøyaktig for å løse ditt behov. Oppdag hvordan Nureva sitt span-system gir deg den samarbeidsopplevelsen du behøver.

Skybasert interaktiv touch løsning - Nureva Span System - Interactive Norway (3)

Bli inspirert av Nureva-bloggen

Sitat, Nureva
Scroll til toppen