<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lisenser

Med SMART Board og Prowise følger det med lisenser på programvare ved kjøp. Her kan du lese mer om hvordan du / dine kunder tilegner seg programvaren.