<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gjønnes boligfelt og Ensjø Torg er to av SKANSKAs prosjekter i Oslo-området. Førstnevnte er snart et ferdigstilt leilighetskompleks, det andre ikke mer enn et hull i bakken. Felles for de begge er hvordan prosjektene styres. SKANSKA har nå for alvor tatt steget inn i Integrated Concurrent Ingeneering (ICE) blant anned ved bruk av Prowise skjermer.

Book gratis demo i dag

Roar Fosse, Trimmet bygging-rådgiver hos SKANSKA fører oss inn i brakkeriggen ved Gjønnes stasjon. Det ser ut slik det gjerne gjør på en rigg: kaffekopper og brødsmuler på bordet, en modell av byggene, post-it lapper i alle farger på veggen, penn og papir. I tillegg til alt dette står det en interaktiv skjerm fra Prowise på et mobilt stativ på gulvet.

«Det er lett å forelske seg i ny teknologi, sier Fosse. Det blir fort til at man forsøker å finne en måte å jobbe på slik at verktøyet kan benyttes. Det er sjeldent lurt. Verktøyet må støtte opp om måten man jobber på, ikke omvendt.»

For å strømlinjeforme møtene har SKANSKA over tid innført nye prosesser og tilhørende teknologi for å tilrettelegge for kommunikasjonen mellom de ulike fagene. På den måten skal man sikre fremdrift, felles forståelse og klare gjøremål.

 

«Alle som har vært en del av et byggeprosjekt har opplevd at det som er åpenbart for en, ikke nødvendigvis er det for en annen,» sier Ulrik Ørnberg, senior PGL. Han var tidlig med å innføre ICE i møtene sine og understreker at de som nå er del av en slik prosess MÅ delta i det som skjer. Interaktive skjermer skal gi alle muligheten til å komme med sine synspunkter.

«En riktig kombinasjon av teknologi, verktøy og prosess er utgangspunktet for gode møter. Å ha rommet, skjermene, men ikke en enighet om prosess gir ingen verdi for deltagere i et møte, sier Fosse. Prowise skjermen gjør visualiseringen enklere. Prowise er en plug & play løsning som tillater oss å benytte alle våre applikasjoner uten plug-ins. En «fri» løsning som gir oss den fleksibiliteten vi er ute etter.»

SKANSKA ser etter en felles lest for møtene sin, det være seg i BigRoom på hovedkontoret, på avdelingskontor eller brakkerigg. Nå synliggjøres både forventningen og friheten til hver møtedeltager. I tråd med dette har interaktive skjermer blitt et naturlig samlingspunkt for alle som er tilstede og igjen gir alle lik mulighet til å påvirke. Man sitter ikke lenger inaktiv med en styrende møteleder, men har alle muligheter til å bidra til en levende samtale.

I sitt BigRoom på det nye hovedkontoret i Sundt kvartalet har SKANSKA tre interaktive skjermer. Her kan man velge om man vil har samme bilde på alle flatene eller koble til tre ulike pc’er og på den måten ha mer informasjon tilgjengelig. Det er god plass foran skjermene og ikke langt til kaffemaskinen, noe som sikrer kvalitet og flyt i møtene.

«Det å bruke skjermene gjør det langt enklere for alle å forstå hva man prater om. Vi er alle enige om hvilket teknisk rom i hvilken etasje vi snakker om. Det var ikke nødvendigvis tilfellet tidligere,» smiler Fosse.

Til syvende og sist handler det om enkle ting. Mennesker møtes for å utveksle tanker og ideer. Da bør det legges til rette for at det kan skje uten hindring og i et miljø hvor både individet og gruppen fritt kan samhandle. Visualisering  er en sentral del av denne samhandlingen og Prowise skaper muligheten til akkurat det.

Seeing is believing, touching is even better!

 

Mer om Løsningen

Mer om Løsningen

 

  • Prowise EntryLine 70’’
  • HD oppløsning
  • 5 års garanti
  • 10 samtidige touchpunkter
  • Touch-penner inkludert
  • Autoswitch av kilde ved tilkobling

Mer om Prowise

Book en demo

Finn forhandler