<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sørhellinga barnehage satser på realfag og interaktivitet med Prowise

Ønsker du vite mer om Prowise Barnehageløsning?

FÅ DEMONSTRASJON

Sørhellinga barnehage har bygget om de nedslitte lokalene de tok over, satser på realfag og tar i bruk den nyeste Prowise-skjermen for å forsterke det pedagogiske tilbudet i barnehagen. 

Sørhellinga barnehage ble konkurranseutsatt i 2015, og kjøpt opp av Norlandia Barnehager som virkelig satset på å gjøre den om til en ledende barnehage. I 2017 og -18 fikk barnehagen en total renovering, forteller Anne H. Hønstvedt, som tok over som daglig leder etter oppkjøpet i 2016. – Vi har utvidet tilbudet til å omfatte seks avdelinger. Disse er fordelt på tre småbarnsavdelinger og tre avdelinger for de større barna, med totalt 99 plasser, forteller Hønstvedt. 

God flyt mellom avdelingene med fleksibel løsning

I barnehagen legger de vekt på at det skal være mer fleksibelt mellom de forskjellige avdelingene, og Hønstvedt fremhever at det var nettopp dette som avgjorde at de gikk til innkjøp av den interaktive skjermløsningen fra Prowise. 

– Avdelingene våre er åpne og det er gode muligheter for å flytte løsningen i arealene vi har. Dette gjorde at Prowise på mobilt stativ passet oss veldig godt, sier Hønstvedt og legger til: Vi ruller skjermen fra rom til rom, og det eneste vi trenger å gjøre er å plugge ut og inn strømledningen. 

Bruker-prowise-som-pedagogisk-verktoy

"Vi ruller skjermen fra rom til rom, og det eneste vi trenger å gjøre er å plugge ut og inn strømledningen."

Barnehagestyrer Anne Hønstvedt i Sørhellinga Barnehage

Sørhellinga bestemte seg for å kjøpe Prowise da Hønstvedt så løsningen på DAB-konferansen (Digital Arena Barnehage) i 2017. I første kvartal 2018 sto Prowise-skjermen klar til bruk i barnehagen. 

Hønstvedt forteller at det er mange fordeler med skjermløsningen, men den største er at du får en alt-i-ett-skjerm. 

– Vi kan produsere pedagogiske opplegg hjemme og lagre i skyen, for så å hente det opp igjen rett på skjermen tidlig neste morgen, sier Hønstvedt og legger til at de også bruker skjermen når de kurser medarbeidere eller har møter på kveldene.

Bruker Prowise som pedagogisk verktøy

Vi er en barnehage som satser på realfag – i Norlandia kaller vi det Abelbarnehager, forteller den daglige lederen. Hun fortsetter: Vi er en ressursbarnehage i Norlandiakjeden. Det vil si at vi ofte får besøk av andre barnehageansatte, og holder kurs for dem.

– Siden vi satser på realfag og har avdelinger med mye utstyr, så vi at Prowise kunne være med å løfte det pedagogiske arbeidet i barnehagen, sier Hønstvedt.  

I Sørhellinga er de opptatt av at barna er aktive og medvirkende i bruken av den interaktive skjermen, og ikke bare konsumenter, For eksempel da det var fotball-VM, og barna skulle se én av kampene, ble det laget realfagsoppgaver knyttet til fotballkampen. Blant annet matteoppgaver som gikk på billettinntekter og tilskuertall hvor barna var aktivt deltakende i å produsere og løse oppgavene. 

– I alle situasjoner etterstreber vi å knytte skjermbruken opp til pedagogiske aktiviteter, sier den daglig lederen.

Hun er også veldig fornøyd med at mange kan bruke skjermen samtidig. 

– At det er 20 touch-punkter er veldig positivt for læringssituasjoner; barna kan samarbeide om å løse oppgaver, og lærer dermed på en annen måte enn om de skulle gjøre oppgaven hver for seg, sier Hønstvedt. - Når vi bruker skjermen til oppgaveløsing har vi fokus på at barna selv må finne frem til riktig svar individuelt og sammen, med god veiledning fra pedagogene.

Bruker-Prowise-sammen-med-andre-ped-strategier
Forside-barnehage-no

Ressurspersoner på hver avdeling

I implementeringen av Prowise som interaktivt verktøy, har barnehagen hatt flere pedagogisk kurs fra Interactive Norway, med fokus på at alle medarbeidere skal ha samme grunnlag for å kunne lage og holde opplegg på skjermen. 

– I etterkant av opplæringen, har det vært viktig for oss at hver avdeling har én utnevnt ressursperson på Prowise-skjermen, sier Hønstvedt.

Dette gjør barnehagen for å sikre at hele personalet har tilgang på én person som har ekstra kompetanse på skjermen, og som kan bistå om det skulle være behov. På den måten skal skjermen enklere implementeres i det pedagogiske arbeidet. 

– I Presenter finnes det ferdige opplegg du kan bruke. Vi bruker en blanding av disse ferdiglagde verktøyene, og så lager vi egne opplegg til barna. Her kan man lage opplegg til hvilket som helst tema man jobber med i barnehagen, forteller Stian, pedagogisk leder.

Bruker Prowise sammen med andre pedagogiske strategier

Da Interactive besøkte barnehagen var Stian og Andreas Natvik i full gang med et pedagogisk opplegg om kildesortering. 

Først ber de barna om å legge fysiske gjenstander (søppel) i de forskjellige søppelbøttene, markert med papir, plast, glass og metall og mat. Oppgaven skal løses individuelt, og pedagogene lar ett og ett barn plukke hvert sitt søppel, og kaste det i den søppelbøtten de tror er riktig. Noen av barna er litt sjenerte, og synes det er litt skummelt å gjøre det foran andre.

Når søppelet er kastet riktig sted, bryter Stian og Andreas opp aktiviteten, og senker Prowise-skjermen slik at den ligger som et bord. Så ber de barna om å komme opp til skjermen og plassere seg rundt den. Pedagogene har laget et opplegg (spill) på skjermen hvor barna skal sortere søppel i riktige bøtter i hvert av hjørnene.

– Barna lærer utrolig mye på veldig kort tid på skjermen. De får tenkt, pratet og brukt hendene til praktiske oppgaver, og alt dette sammen med andre! Hvis du i tillegg kombinerer dette med halvkonkreter, får du dekket veldig mye, sier Andreas.

Barna samler seg rundt bordet og løser oppgavene sammen

Barna står rundt skjermen, og når Stian gir dem klarsignal, starter de med oppgaveløsingen. Alle barna er aktive, og de som var tilbaketrukne i den individuelle oppgaven, deltar i kildesorteringen med like mye iver som de andre. Dette er noe de to pedagogene trekker frem som veldig verdifullt.

– Vi ser at noen barn ikke alltid tør å delta når skjermen er i vanlig vertikal modus, men at de samme barna er noen av de første til å delta i oppgavene når vi har lagt skjermen ned som et bord. 

Andreas skyter avslutningsvis inn: 

– Den første gangen barna så skjermen var det veldig nytt for dem. Tidligere viste man bare opplegget på en PC eller iPad, og barna fikk ikke vært like delaktige, men nå med Prowise blir de en veldig aktiv part i det digitale og pedagogiske i barnehagen.

 

God-flyt-mellom-avdelingene-med-fleksibel-losning
Medarbeidere-trekker-frem-mulighetene-prowise-gir
Prowise-touchscreen-mobilt-stativ-toddler-barnehage2

Prowise Touchscreen 

Robust og allsidig

Spesielt  bygget for fleksibile læringssituasjoner og interaktive aktivitetsbord. Prowise Touchscreen kommer med innebygget nettleser, skjermdeling, digital tavle og fåes i størrelsene 55", 65", 75" og 86".

Les mer om Prowise