<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lisenser

Med SMART Board og Prowise følger det med lisenser på programvare ved kjøp. Her er lenker til nedlastning. Har dere kjøpt SMART Board for første gang, registrerer administrator seg i SMART Admin Portal, og kan deretter administrere lisensnøkler til sine kolleger / lærere derifra.