<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aktivitetsgulv spesielt egnet for

Spesialpedagogikk og SFO

Funtronic aktivitetsgulv stimulerer brukerens læring gjennom fysisk aktivitet, lek og ulike motoriske aktiviteter. Aktivitetsgulvet lar brukeren benytte sin nysgjerrighet og energi til utforskende læring, både individuelt og gjennom samarbeid.

Hvor kan den benyttes?

Hvor kan den benyttes?

Projeksjonen til gulv og bord gir et bredt spekter av muligheter for bruk i ulike rom og områder. Det kan benyttes i SFO/AKS, åpne fellesområder, gymsal, spesialavdelinger og sanserom.

Spesialpedagogikk-sfo-handikappet-

Hvem er aktivitetsgulvet laget for?

Aktivitetsgulvet kan brukes i pedagogisk opplæring og egner seg godt for barn med behov for spesialpedagogisk opplæring samt inspirere til aktivitet for bevegelseshemmede.

Fleksibel konfigurasjon

Fleksibel konfigurasjon

Gjennom ulike pedagogiske aktivitetspakker kan elevene arbeide med koding, quiz, kreativitet, tallforståelse og mye mer.

Se video av aktivitetsgulvet

Funtronic System Bevegelsessensor

Fleksibel og enkel i bruk

Funtronic stimulerer brukerens behov for bevegelse, visuell og audiovisuell støtte på samme tid. Gjennom ulike pedagogiske spillpakker kan elevene arbeide med koding, quiz, kreativitet, tallforståelse og mye mer.  Les mer om sosiokulturell læringsteori.

Terapeutisk verdi

Funtronic kan være et terapeutisk hjelpemiddel for barn og voksne med nedsatt funksjonsevne og gir brukeren muligheten til å utforske sensoriske opplevelser i et trygt miljø. Brukeren blir engasjert uten tanke på at det har terapeutisk effekt.

Enkel installasjon – Enkel i bruk

Systemet består av en datamaskin, en interaktiv prosjektor med bevegelsessensorer som fanger opp elevenes bruk av kroppen og ulike pakker med pedagogiske spill til flere ulike aldersgrupper. Prosjektorboksen monteres enkelt i taket, styres ved hjelp av en fjernkontroll for valg av ulike spill og fungerer på et hvilket som helst gulvunderlag. Skulle man ønske å kjøpe ekstra spillpakker, oppdateres dette enkelt via Wi-Fi og direkte til Funtronic-boksen.

Nysgjerrig og lyst til å prøve?

AVTAL DEMONSTRASJON HER