<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SMART i alle klasserom

Høsten 2014 startet byggingen av helt nye Kirkeng skole i Rakkestad. I det nye og moderne bygget ble alle klasserom utstyrt med interaktive flatskjermer av typen SMART Board med iQ. Vi stilte assisterende rektor Ann Helen fem kjappe spørsmål om produktvalget, skjermene og bruken av disse.

Hvorfor valgte dere interaktivitet på Kirkeng skole, og hvorfor falt valget på interaktive skjermer fra SMART?

Høsten 2014 startet byggingen av et helt nytt skolebygg. Den gamle skolen var moden for rehabilitering og alt skjedde i rekordfart etter et grundig forarbeid. Elevene flyttet inn allerede før vinterferien i 2016. Det har vært en spennende reise der både lærere, elever og foresatte har fått være med på prosessen. Vi som jobber på Kirkeng skole kan ikke få fullrost administrasjonen i kommunen, politikerne som ville satse på oss, og ikke minst alle entreprenørene og vår tålmodige arkitekt.

For oss ansatte var infrastruktur og IT-løsninger svært viktig å fokusere på i planleggingsprosessen. Skjermer hadde vi luktet på tidligere, og på en av Fronters brukerkonferanser knyttet vi kontakt med Interactive Norway. Høsten 2015 ble vi invitert inn til Interactive Norway og fikk en god demonstrasjon av de ulike produktene. Vi har også vært i kontakt med andre leverandører og merker, men de interaktive skjermene fra SMART var produktet som best tilfredsstilte våre krav og behov.

Hvilke løsninger har dere valgt?

Vi har SMART Board med iQ 6065 interaktive flatskjermerl, samt SMART programvare (SMART Learning Suite med Notebook, Amp og Lab, red. anm.)

Hvordan bruker dere skjermene i undervisningen?

Vi har hatt produktene i noen få måneder nå, og hittil har vi brukt skermene både som tavle i kapp iQ-modus og som konkretiseringsverktøy på nettsider og lignende. Vi er også så vidt i gang med å benytte oss av SMART Lab, flere klasser fikk prøve på dette før sommerferien.

SMART-skjermene er et godt verktøy for å skape samhandling mellom lærer og elever, noe som er veldig viktig for oss. Elevene har tatt imot skjermene svært godt, de var jo vant til krittavler fra før, så iveren var stor da skjermene ble introdusert! De synes skjermene er spennende å bruke, og vil helst at vi skal bruke dem hele tiden og på flest mulige måter.

Hvilke pedagogiske fordeler gir løsningen?

For oss er det kjempeviktig at skjermen er brukervennlig både for læreren og eleven. Hvis ikke læreren føler seg trygg med skjermen og mulighetene den gir, får heller ikke eleven maksimalt utbytte. Så lenge læreren er trygg på bruken, finnes det ingen begrensninger for hvilke pedagogiske muligheter det gir eleven!

Hvordan kommer dere til å arbeide videre med implementeringen?

Vi har satt av fellestid hver tirsdag til høsten for kursing og deling internt på egen skole.