<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SMART Board og iPad

iPad + SMART gjør samhandling enklere i klasserommet. Med den nye interaktive skjermen, SMART Board, har man en fantastisk plattform for skoler som benytter iPad som en sentral del av undervisningen. Læreren trenger ikke lenger en PC for å undervise med SMART Board/SMART programvare!

Trådløs speiling av iPad

Trådløs speiling av iPad

SMART Board har innebygget teknologi for speiling (erstatter AppleTV, Chromecast og Miracast). Speiling av iPad gjøres helt enkelt ved å trykke på AirPlay og velge skjerm fra en liste. Bildet fra iPad vises på skjermen og du kan enkelt ta opp penner, skrive oppå speilingen og ta vare på dette.

Integrert whiteboard

Integrert whiteboard

SMART Board har en innebygget tavle som skrus på og er klar til bruk når du kommer inn i rommet. Lærer kan koble sin iPad til tavlen ved å scanne en QR-kode. Tavlen kan enkelt deles til alle elevenes iPad’er med en statisk link. Lærer og elever har nå en felles tavle/samhandlingsflate og kan skrive på denne fra skjermen og fra sine iPad’er i sanntid.

Nettleser

Nettleser

Du er ikke avhengig av å koble en datamaskin til denne løsningen. Skjermen er i skyen og har en innebygget nettleser som alltid er klar til bruk. Det er derfor enkelt å undervise med alt som finnes av digitale læremidler på nett. Logg inn i Showbie, Creaza eller forlagenes ressurser og benytt kjente verktøy i undervisningen!

Book uforpliktende demonstrasjon

iPad + SMART Learning Suite

1920x1085_Smart_Learning_Suite_iPad_Skole
iPad + SMART Learning Suite

SLS Online

Lærere kan nå laste opp sine Notebook-filer i SMART Learning Suite Online, som er en skybasert versjon av SMART programvaren. SLS Online lar deg enkelt sende ut engasjerende undervisningsopplegg til elevenes iPad’er, slik at de kan jobbe med opplegget på egne enheter, i eget tempo. Du kan også enkelt be elevene sende tekst og bilder fra sine enheter opp på skjermen.

SMART Notebook

For å benytte Notebook-filer i et undervisningsmiljø med iPad kan man nå benytte delingsfunksjonen i Notebook 17 (via en PC/Mac) og sende undervisningsopplegget direkte til SMART Board. Dette kan man gjøre enten man sitter hjemme, på arbeidsplassen eller på biblioteket, og Notebook-filen vil ligge i skjermen, klar til bruk når man kommer inn i klasserommet.

Spillbasert læring og vurdering for læring med SMART lab

SMART lab lar deg enkelt produsere engasjerende spillbaserte læringsaktiviteter tilknyttet konkrete læringsmål, som elevene kan løse sammen med andre på den interaktive skjermen, eller individuelt på sin iPad. SMART lab kan benyttes ved å koble en PC med SMART Notebook til skjermen, via Notebook Player app’en eller direkte fra en preinstallert lab-app i skjermen.

I tillegg til spennende spillbaserte aktiviteter inneholder lab vurderingsverktøyet SMART response som kan sendes ut til elevenes iPad. Læreren har umiddelbart mulighet til å eksportere elevenes resultater i et regneark for god dokumentasjon.

Last ned Notebook for iPad

Notebook for iPad

SMART Board med iQ og iPad i en av europas mest avanserte ungdomsskoler