SMART - Interaktive løsninger for naturlig læring

Tenk om læring inne i klasserommet, kunne være like naturlig som læring utenfor? Det kan det! SMART lager løsninger der elevenes samhandling og læringsutbytte står i fokus.

Scroll til toppen