<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utdanning

Når klasserommene fylles med teknologi, er det ekstremt viktig å begrense kompleksiteten og sørge for at brukerterskelen ikke blir for høy. Som landets ledende kompetansesenter bringer vi det vi mener er de beste løsningene for norske klasserom.

Utdanningsplattformer

Fleksible klasserom

Hvordan skal et digitalt klasserom innredes? Hva sier fagfornyelsen om barnas digitale rettigheter og hva koster egentlig en interaktiv skjerm? Alt dette og mye mer får du svar på i vårt nye oppslagsverk.

LES OM FLEKSIBLE KLASSEROM

Interactive bloggen

Referanser og demosenter