Utdanning

Når klasserommene fylles med teknologi, er det ekstremt viktig å begrense kompleksiteten og sørge for at brukerterskelen ikke blir for høy. Som landets ledende kompetansesenter bringer vi det vi mener er de beste løsningene for norske klasserom.

Utdanningsplattformer

Interaktiv undervisning

Utdanning-interaktiv-undervisning-digitalisering-klasserom

Digitalisering av klasserommet

Økende digitalisering i skolen stiller store krav til utforming av klasserommet. Tenk at du skal innrede eller oppgradere et klasserom – da ønsker du antakelig at det skal være moderne og legge til rette for undervisning på en digital plattform. 

Fremtidens digitale klasserom vil ha en infrastruktur bestående av nettverk (bredbånd), elevenheter, digitale verktøy, læremidler (i skyen) og store visningsflater. Når klasserommene fylles med teknologi, er det ekstremt viktig å begrense kompleksiteten og sørge for at brukerterskelen ikke blir for høy. Du vil unngå en situasjon der teknologien står i veien for god undervisning. Når klasserommet skal innredes, bør målet være å gjøre det enklest mulig for læreren å undervise på en digital plattform.

«Når klasserommene fylles med teknologi, er det ekstremt viktig å begrense kompleksiteten og sørge for at brukerterskelen ikke blir for høy.»

Det er ikke lenge siden de fleste klasserom kun hadde en vanlig krittavle, og kanskje en overhead. Dernest kom whiteboard, projektor og interaktive tavler, og undervisningen tilpasset seg noe til disse verktøyene.

I dag finnes det en interaktiv tavle eller projektor i de fleste norske klasserom. De fleste av disse er av merket SMART Board. Da SMART- tavlene inntok norsk skole for fullt i perioden 2005 til 2015, endret dette måten vi kunne undervise på. Visningsflatene var ikke lenger bare visningsflater, men også interaktive touch-flater som kunne benyttes både til å skrive, lagre og distribuere innhold fra tavlen, samt til å interagere med innholdet.

Teknologien gjør stadig store sprang, og i dag er vi omgitt av touch- skjermer. Vi vokser opp med dem, bruker dem i alle sammenhenger og til alle døgnets tider. Touch blitt like vanlig som skjerm og tastatur, og noe vi vokser opp med. Dermed mener vi en interaktiv visningsflate omringet av en solid utdanningsplattform med lavest mulig brukerterskel er nøkkelen til å lykkes med dagens og fremtidens digitale utdanning.

Interactive bloggen

Referanser og demosenter

Scroll til toppen