<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Interaktivitet gir økt kollektiv refleksjon, toveiskommunikasjon og aktiv deltakelse. Med 15 år erfaring er vi landets ledende kompetansesenter på interaktive skjermløsninger til klasse og møterom, og distributøren av SMART Board, Prowise og Nureva.

Produkter