<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Teknologi for tilpasning, inkludering, lek og læring

Skap rom for samarbeid og engasjerende læring med markedets beste interaktive verktøy for tilpassing, digital inkludering og aktiv deltakelse. Våre løsninger gir et digitalt løft for spesialpedagogikk og tilrettelagte avdelinger.

Interaktivitet for tilpassing og inkludering

Et inkluderende læringsmiljø

La alle barna oppleve mestring og læring ved å tilpasse det pedagogiske tilbudet etter elevenes forutsetninger, behov og motivasjon.

Blant mangfoldet av digitale og teknologiske løsninger, finnes det en rekke nyttige verktøy for inkludering, elevmedvirkning og deltakelse. Elevene kan med sine individuelle forutsetninger ta i bruk læringsverktøy for lesestøtte og veiledning, inviteres til å være aktive i diskusjoner med en tekstform de mestrer og oppleve utvikling gjennom samarbeidsaktiviteter og lek på interaktive flater. Bruk av tilpasset undervisningsteknologi legger til rette for nye arbeidsmåter og variasjon i organisering av undervisningen.

Et variert digitalt og spesialpedagogisk tilbud gir rom for læring og mestring i fellesskap. De interaktive skjermenes visuelle, auditive og taktile metoder støtter flere læringsstiler.

Aktivitetsgulv stimulerer brukerens læring gjennom fysisk aktivitet, lek og ulike motoriske og sensoriske aktiviteter. Aktivitetsgulvet lar brukeren benytte sin nysgjerrighet og energi til utforskende læring, både individuelt og gjennom samarbeid.

Med tilgang på verktøy for individuell tilrettelegging, kan elevenes læringstempo, interesseområder og motivasjonsfaktorer i større grad tas hensyn til i opplæringen.

Prowise-Barnehage-Interaktivitet-Reralfag-Pedagogisk-skjerm-norlandia-768x480
Våre produkter for undervisningsrom

Hvilket produkt er riktig for deg?

onEVO

onEVO Aktivitetsgulv

Les mer

SB_V4

SMART Board MX

Les mer

SMART Board GX v2

SMART Board GX

Les mer

TSx_G3_86_Front_Central

Prowise Touchscreen Ten

Les mer

TS_Ultra Front_MOVEcam

Prowise Touchscreen Ultra

Les mer

Lumio logo

Lumio by SMART

Les mer

Notebook logo

SMART Notebook

Les mer

Presenter_Cube_RGB

Prowise Presenter

Les mer

Smartskole+ Pluss

Smartskole+

Les mer

smart ink

SMART Ink

Les mer

6000S iQ 3.10 home-screen default2 - with QR code.png

SMART Board 6000S

Kort setning om hva som gjør denne unik

Les mer

Interaktivitet for bedre læring

Hvordan kan våre løsninger bidra til bedre læring?

Relasjonsbygging

Skap en trygg arena for relasjonsbygging mellom elever og lærere hvor spillet er i fokus. Samtale om spillenes tema og opplev felles mestring.

Visuell støtte

Bruk den visuelle støtten sammen med elever med nedsatt hørsel eller lese- og skrivevansker. Tilrettelegg for læring med elever som har utfordringer med innholdsforståelse eller har konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker.

Multisensorisk støtte

Tilrettelegg for læring gjennom multisensorisk støtte. La tekst, lyd og visuelt materiell utgjøre et samspill av sanseinnstrykk.

Støtte til implementering fra dyktige pedagoger

Interactive Norway tilbyr støtte til implementering av ny teknologi i undervisningsrommet. 

Les mer

Samarbeid på tvers av faglig forståelse

Skap rom for samarbeid mellom elever med ulikt faglig utgangspunkt. Lek og arbeid med interaktive oppgaver gir en samlende og inkluderende tilnærming til læring.

Et allsidig læringsmiljø

Pedagogen er den viktigste faktoren for et trygt og godt læringsmiljø. Bruk interaktive løsninger for å engasjere og variere i læringsaktivitetene til det du og elevene dine trenger.

Få enda mer ut av ditt produkt

Skjermbilde 2023-09-04 kl. 13.21.48

Pedagogisk programvare for aktiv læring

Lumio by SMART er en interaktiv pedagogisk programvare som inviterer til aktiv elevdeltakelse gjennom interaktive oppgaver, spill og aktiviteter

Les mer

PC med Smartskole

Få fullt pedagogisk utbytte av SMART med Smartskole+

Gjennomfør praksisnære og inspirerende kurs i SMART på Smartskole+ og få fullt pedagogisk utbytte av ditt SMART-produkt 

Les mer

kontakt oss

Vi hjelper deg med å velge riktig interaktivt produkt for ditt undervisningsrom

Book en demo

Få en uforpliktende demonstrasjon eller pristilbud