<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
få mer ut av din investering

Vi kjenner verdien av god opplæring

Opplæring_sirkel_1

Strategisk implementering

God bruk av interaktive skjermløsninger, forutsetter forståelse for hvordan teknologien kan støtte opp under elevenes individuelle læringsbehov. 

Opplæring_sirkel_2

Pedagogisk utbytte av din investering

Mange skoler investerer mye i interaktive løsninger uten å legge til rette for opplæring og oppfølging av lærernes digitale forståelse og kompetanse.

Opplæring_sirkel_3

Verdifull kompetanse

Tilstrekkelig opplæring gir brukeren av den interaktive teknologien, verktøyene som er nødvendig for å bygge verdifull kompetanse

7895 +

medlemmer på Smartskole

100 +

brukere av Smartskole+

PC med Smartskole
Smartskole+

Utviklet for å sikre vellykket implementering av digitale verktøy

Gode, tekniske ferdigheter er nødvendige for å beherske og ta i bruk teknologien i undervisningsrommet, og danner grunnlaget for endring av digital undervisningspraksis. Det er derfor viktig å sette av tid og ressurser på å bygge opp kunnskap om hva som er mulig å gjøre med teknologien man har for hånd, og hvordan de pedagogiske verktøyene kan tilføre læringsverdi.

Vi hjelper dere i gang

Våre opplæringstilbud

videre lesing

Fra bloggen vår

velkommen til en uforpliktende samtale

Vi hjelper dere i gang med meningsfull interaktivitet

Kontakt oss