<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
lets-grow-together-2023-11-27-05-02-33-utc
med fokus på bærekraft

Miljøhensyn i sentrum

Bærekraftige prinsipper har blitt en avgjørende faktor i beslutningsprosesser som omhandler innkjøp av ny teknologi. Bedrifter og utdanningsinstitusjoner søker løsninger som ikke bare er teknologisk avanserte, men også miljøvennlige. Dette inkluderer vurderinger av produksjonsprosesser, materialbruk, energieffektivitet, og ikke minst muligheter for resirkulering eller gjenbruk av komponenter.

Ved å velge digital teknologi med et sterkt miljøfokus, tar du et viktig skritt mot å redusere den økologiske påvirkning og bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Interactive Norway er medlem av Grønt Punkt og RENAS, og har betalt for resirkulering gjennom sitt medlemsskap

    Grønt punkt_hvit

Grønt punkt

RENAS hvit

RENAS

SMART Technologies | Prowise

Slik ivaretar våre største produsenter miljøet

Produktdesign og materialvalg

SMART og Prowise fokuserer på å bruke miljøvennlige materialer og designprinsipper i utviklingen av sine produkter. Dette inkluderer blant annet energieffektive komponenter og et kontinuerlig fokus på minimering av bruk av emballasjekomponenter.

Energibesparelser

Selskapene jobber kontinuerlig med å redusere energiforbruket i sine produkter. Dette inkluderer funksjoner som automatisk strømsparing og lavenergimodus.

Lang levetid og resirkuelring

SMART og Prowise streber etter å lage produkter som er holdbare og som kan brukes over lengre tid. I tillegg oppfordrer de til resirkulering og gjenbruk av elektroniske komponenter for å redusere avfallsmengden.

Sertifiseringer og standarder

SMART og Prowise sørger for at deres produkter oppfyller relevante miljøstandarder og sertifiseringer, som for eksempel ENERGY STAR og RoHS, som setter strenge krav til energieffektivitet og begrensning av farlige stoffer.

Transport og distribusjon

Selskapene arbeider med å optimalisere distribusjonsprosessene for å redusere utslipp knyttet til frakt og logistikk.

Samfunnsengasjement

SMART og Prowise er opptatt av å bidra til samfunnet og miljøinitiativer

videre lesing

Fra bloggen vår

kontakt oss

Har du spørsmål? Vi hjelper deg!

Kontakt oss

Vi ønsker velkommen til en uforpliktende samtale