<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fremtidens big-room med SMART

Glem blyant og store ark, tegninger som sendes frem og tilbake i versjon 1, 2, 3 og 11. Kruse Smith har totalrenovert sine egne prosjekter og jobber nå i høyteknologiske, moderne big-room, utstyrt med SMART Board. Resultatet er betydelig økt effektivitet i prosjektene.

Kruse Smith, en av Norges største entreprenører og eiendomsutviklere, reiste på kurs hos Stanford University. Ikke lenge etter hadde de investert i interaktive løsninger fra SMART i et av sine big-room i Stavanger.

Det hele startet med at avdelingen CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) ved Stanford University gjennomførte en større studie som viste at å investere i interaktive løsninger i bygg- og anleggsbransjen, hadde flere store fordeler. Engasjement og samarbeid i teamene økte, kommunikasjonen fløt bedre og raskere, kvaliteten økte, møtetiden ble redusert og sikkerheten bedret. Som om ikke det var nok, viste studien også at en investering i interaktiv skjermteknologi bidro til å øke effektiviteten så mye at flere av studiedeltakerne hadde spart inn investeringen allerede etter én uke.

Kruse Smith er, med sine nærmere 1000 ansatte, Norges aller største familieeide selskap. Sissel Leire, styreleder i Kruse Smith, forteller at en av grunnpilarene i selskapets strategi er innovasjon.

«For å være innovative i et selskap som jobber prosjektbasert må man samhandle», sier Leire.

«Vi ble først introdusert for fordelene av å bruke interaktive tavleløsninger når vi var på kurs hos Stanford. Det vi var på jakt etter var en løsning der vi kunne øke interaktiviteten mellom

møtedeltakerne. Samtidig var det avgjørende for oss at teknologien er enkel å bruke, det burde være like enkelt som å skrive på en whiteboard – hvis ikke ville ikke løsningen bli brukt», forteller Gunnar Skeie som er BIM-Manager i Kruse Smith.

Skeie testet ut SMART Board i samarbeid med SMART-distributøren i Norge, Interactive Norway AS. Oppsettet de testet var flere skjermer i samme rom, og integrasjon mot 3D-verktøyet Solibri viste seg å bli helt avgjørende.

Med interaktive løsninger har Kruse Smith økt effektiviteten betraktelig, ved at informasjonsflyten og -tilgangen ble bedre, møtetiden ble redusert, møtedeltakerne opplever bedre oversikt over prosjektet fra et tidlig stadiet, og selskapet har sett at samhandlingen er essensiell for prosjektarbeidet som helhet.

«Vi investerte først i interaktive SMART Board i ett big-room, og etter det sa jeg at jeg hadde lyst på skjermer i alle kontorene våre, fordi jeg så at SMART Board ga økt verdi til prosjektene. Nå har vi bestemt oss for å bygge to rom til, der det ene av rommene skal legges til en byggeplass, slik at vi kan ha aktive prosjektmøter rundt SMART-skjermen sentralt der ting skjer. Jeg er overbevist om at det er dette som er fremtiden, og at fremtiden er effektiv,» avslutter Skeie.

Er du nysgjerrig på SMART Board?

Book en gratis demo

Book en demo

Finn forhandler