<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Interaktivitet gir økt kollektiv refleksjon, toveiskommunikasjon og aktiv deltakelse. Med 14 års erfaring er vi landets ledende kompetansesenter på interaktive skjermløsninger i klasse og møterom, og Norges distributør av SMART, Prowise og Nureva.