<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bestill kurs

Etablere grunnleggende tekniske ferdigheter hos lærerne, og hvordan teknologien tilrettelegger for økt læring hos elevene.

Innhold:

- Tekniske ferdigheter
- Teknisk utprøving med læringspartner på skjerm
- Introduksjon til pedagogisk programvare

Ramme:

Varighet 2 timer | Maks 20 deltakere per kursholder.

Pris:

6.195,-.

Gi lærerne et sett med pedagogiske verktøy som kan tilrettelegge for en styrket sosiokulturell praksis som gir større mulighet for kollektiv læring.

Innhold:

- Innføring i SMART Learning Suite / Prowise Presenter
- Workshop: Lærerne jobber i grupper for å utvikle eget undervisningsmateriale

Ramme:

Varighet 2 timer | Maks 20 deltakere per kursholder

Pris:

6.195,-

Modellering i én undervisningsøkt med digitalpedagog(er) fra Interactive. Avsluttes med en pedagogisk veiledningssamtale i etterkant om hvorfor og hvordan de ulike digitale verktøyene ble brukt. Undervisningsøkten filmes, og sendes til skolen i etterkant. Digitalpedagog veileder lærerne i klasserommet resten av skoledagen med tips og triks til lærerne. 

Innhold:

- Vår digitalpedagog (er) modellerer en undervisningstime med bruk av SMART / Prowise sine pedagogiske funksjoner. 
- Lærerveiledning 

Rammer:

En skoledag | Vi tar over undervisningen for én lærer, og kolleger har mulighet til å observere undervisningsøkten. Økten filmes og blir tilgjengelig for skolen i etterkant

Pris:

Send forespørsel

Kurset gir deg en grunnleggende innføring i det tekniske ved løsningen, og en innføring i den pedagogiske programvaren Prowise Presenter. Målet er at pedagogene skal kunne ta i bruk løsningen med barna allerede dagen etter.

Innhold:

- Kom i gang med Prowise alt-i-en løsning
- Prowise heissystem
- Prowise Central operativsystem
- Prowise Presenter skybasert programvare for barnehage
- Skape fortellinger
- Interaktivt puslespill
- Memory
- Bordaktiviteter
- Bilder og video
- Utvalgte andre funksjoner

Varighet: 
120 minutter

Pris:
6.195,-

Vi holder kurs for bedrifter etter avtale. Kursene tilpasses den enkeltes bredrift, og tar for seg bruk av bedriftens SMART, Prowise eller Nureva løsning med tilhørende programvare, Meeting Pro, SMART TeamWorks, Prowise Presenter og Nureva Workspace, samt praktisk bruk av interaktivitet i arbeidshverdagen.

Varighet:
90 minutter / 120 minutter  eller etter avtale.

Pris:
Forespør pris.