<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bestill kurs

Vårt utdanningsteam består av 3 digitalpedagoger med lang fartstid i skolen og som kursholdere i Interactive Norway. Vi bistår på forespørsel skoler, kommuner og bedrifter ved investering i våre interaktive løsninger i tillegg til kursmodulene du finner oversikt over her.

Skolemodul 1. Grunnleggende ferdigheter

Kr
6195

Etablere grunnleggende tekniske ferdigheter hos lærerne, og hvordan teknologien tilrettelegger for økt læring hos elevene.

Innhold:

Gir en grunnleggende teknisk introduksjon til SMART Boardens pedagogiske kjernefunksjoner, og en introduksjon til SMART sin pedagogiske programvare. Lærerne deles i grupper og jobber på skjerm.

Kurset inneholder:

  • Tekniske ferdigheter
  • Teknisk utprøving med læringspartner på skjerm
  • Introduksjon til pedagogisk programvare

Ramme:

Varighet 2 timer

Skolemodul 1 på digital plattform:

3.190,-

 

Skolemodul 2. Pedagogisk workshop

Kr
6195

Gi lærerne et sett med pedagogiske verktøy som kan tilrettelegge for en styrket sosiokulturell praksis som gir større mulighet for kollektiv læring.

Innhold:

- Innføring i SMART Learning Suite / Prowise Presenter
- Workshop: Lærerne jobber i grupper for å utvikle eget undervisningsmateriale

Ramme:

Varighet 2 timer | Maks 20 deltakere per kursholder

Skolemodul 1 + 2 Workshop:

11.450.- 

Skolemodul 3. Modellering

Send forespørsel

Modellering i én undervisningsøkt med digitalpedagog(er) fra Interactive. Avsluttes med en pedagogisk veiledningssamtale i etterkant om hvorfor og hvordan de ulike digitale verktøyene ble brukt. Undervisningsøkten filmes, og sendes til skolen i etterkant. Digitalpedagog veileder lærerne i klasserommet resten av skoledagen med tips og triks til lærerne. 

Innhold:

- Vår digitalpedagog (er) modellerer en undervisningstime med bruk av SMART / Prowise sine pedagogiske funksjoner. 
- Lærerveiledning 

Ramme:

En skoledag | Vi tar over undervisningen for én lærer, og kolleger har mulighet til å observere undervisningsøkten. Økten filmes og blir tilgjengelig for skolen i etterkant

Barnehagekurs

Kr
6195

Kurset gir deg en grunnleggende innføring i det tekniske ved løsningen, og en innføring i den pedagogiske programvaren Prowise Presenter. Målet er at pedagogene skal kunne ta i bruk løsningen med barna allerede dagen etter.

Innhold:

- Kom i gang med Prowise alt-i-en løsning
- Prowise heissystem
- Prowise Central operativsystem
- Prowise Presenter skybasert programvare for barnehage
- Skape fortellinger
- Interaktivt puslespill
- Memory
- Bordaktiviteter
- Bilder og video
- Utvalgte andre funksjoner

Varighet: 
120 minutter

Barnehagekurs på digital plattform:
3.190,-

 

Møterom

Send forespørsel

Vi holder kurs for bedrifter etter avtale. Kursene tilpasses den enkeltes bredrift, og tar for seg bruk av bedriftens SMART, Prowise eller Nureva løsning med tilhørende programvare, Meeting Pro, SMART TeamWorks, Prowise Presenter og Nureva Workspace, samt praktisk bruk av interaktivitet i arbeidshverdagen.

Varighet:
90 minutter / 120 minutter  eller etter avtale.

Team-Edu

Utdanningsteamet til Interactive Norway

Eirik Moengen Pedersen overtok lederansvaret for utdanningsteamet etter Erlend Mebust i 2019. Eirik er lærerutdannet med bakgrunn i skolen og nå over 6 år erfaring som digitalpedagog, kursholder og produktsjef i Interactive Norway.

Kristina Rummelhoff har en master i pedagogikk fra UiO og jobber som digitalpedagog i utdanningsteamet, med fokus på pedagogisk implementering av interaktive løsninger i klasserom og barnehager.

Trude Wang Tørvik er utdannet pedagog med flere år i skoleverket. Bred erfaring som digitalpedagog, kursholder og Key Account Manager i Interactive gjennom 3 år.

Carl Elowsson (ikke på bildet) er leder for Næringslivssegmentet og har over 11 år erfaring som produktsjef og kursholder med fokus på interaktive touch og samhandlingsløsninger til møterommet.

 

Spørsmål og svar

Her finner du svar på vanlige spørsmål.

Kom_i_gang_med_brukeroppleaeringsportal