<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bestill kurs

 Vi bistår skoler, kommuner og bedrifter ved investering i våre interaktive løsninger i tillegg til kursmodulene du finner oversikt over her.

Skolemodul 1. Grunnleggende ferdigheter

Kr
7795

Gir en grunnleggende teknisk introduksjon til SMART Boardens/ Prowise Touchscreens pedagogiske kjernefunksjoner, og en introduksjon til medfølgende pedagogiske programvare. Lærerne deles i grupper og jobber på skjerm.

Innhold:

 • Tekniske ferdigheter
 • Teknisk utprøving med læringspartner på skjerm
 • Introduksjon til pedagogisk programvare

Ramme:

 • Varighet 2 timer | Maks 20 deltakere per kursholder

Pris: 

 • Kurs ute på skole: 7 795,- (ekskl. mva.)(maks 20 deltakere)
 • Kurs på digital plattform: 3 830,- (ekskl. mva.)

Samlerabatt ved bestilling av modul 1+2

 • På skole 13 740,- (ekskl. mva.)
 • På digital plattform: 7 210,- (ekskl. mva.)

Skolemodul 2. Pedagogisk workshop

Kr
7795

Gi lærerne et sett med pedagogiske verktøy som kan tilrettelegge for en styrket sosiokulturell praksis som gir større mulighet  for kollektiv læring. Lær hvordan elevene kan være aktive og samhandle med de digitale løsningene i klasserommet 

Innhold:

 • Innføring  Lumio by SMART/Prowise Presenter
 • Workshop: Lærerne jobber i grupper for å utvikle eget undervisningsmateriale

Ramme:

 • Varighet 2 timer | Maks 20 deltakere per kursholder

Pris: 

 • Kurs ute på skole: 7 795,-  (ekskl. mva.)(maks 20 deltakere)
 • Kurs på digital plattform: 3 830,- (ekskl. mva.)

Samlerabatt ved bestilling av modul 1+2

 • På skole 13 740,- (ekskl. mva.)
 • På digital plattform: 7 210,- (ekskl. mva.)

 

Skolemodul 3. Modellering

Send forespørsel

Modellering i én undervisningsøkt med digitalpedagog(er) fra Interactive. Avsluttes med en pedagogisk veiledningssamtale i etterkant om hvorfor og hvordan de ulike digitale verktøyene ble brukt. Undervisningsøkten filmes, og sendes til skolen i etterkant. Digitalpedagog veileder lærerne i klasserommet resten av skoledagen med tips og triks til lærerne. 

Innhold:

- Vår digitalpedagog (er) modellerer en undervisningstime med bruk av SMART / Prowise sine pedagogiske funksjoner. 
- Lærerveiledning 

Ramme:

En skoledag | Vi tar over undervisningen for én lærer, og kolleger har mulighet til å observere undervisningsøkten. Økten filmes og blir tilgjengelig for skolen i etterkant

Barnehagekurs Prowise

Kr
7795

Kurset gir deg en grunnleggende innføring i det tekniske ved løsningen, og en innføring i den pedagogiske programvaren Prowise Presenter. Målet er at pedagogene skal kunne ta i bruk løsningen med barna allerede dagen etter.

Innhold:

- Kom i gang med Prowise alt-i-en løsning
- Prowise heissystem
- Prowise Central operativsystem
- Prowise Presenter skybasert programvare for barnehage
- Skape fortellinger
- Interaktivt puslespill
- Memory
- Bordaktiviteter
- Bilder og video
- Utvalgte andre funksjoner

Varighet: 
120 minutter

Pris: 

 • Kurs i barnehagen: 7 795,- (ekskl. mva.)
 • Kurs på digital plattform: 3 830,- (ekskl. mva.)

 

Møterom

Vi holder kurs for bedrifter etter avtale. Kursene tilpasses den enkeltes bredrift, og tar for seg bruk av bedriftens SMART, Prowise eller Nureva løsning med tilhørende programvare, Meeting Pro, SMART TeamWorks, Prowise Presenter og Nureva Workspace, samt praktisk bruk av interaktivitet i arbeidshverdagen.

Varighet:
90 minutter / 120 minutter  eller etter avtale.

Demo Møterom

Vi holder demonstrasjoner i våre showroom på Lysaker, og over nettet via Teams etc.

Spørsmål og svar

Her finner du svar på vanlige spørsmål.

Fyll ut skjemaet og bestill kurs