<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Onevo aktivitetsgulv

Onevo aktivitetsgulv stimulerer brukerens læring gjennom fysisk aktivitet, lek og ulike motoriske aktiviteter. Aktivitetsgulvet lar brukeren benytte sin nysgjerrighet og energi til utforskende læring, både individuelt og gjennom samarbeid.

TILBUD FRA FORHANDLER
DEMONTRASJON

Barnehage

Stimulerer barnehagebarns læringslyst ved å fylle fire hovedelementer i opplæringen: Motorikk, sosialisering, emosjonell forståelse og kognitive tankemåter.

Skole og SFO

Ulike aktiviteter, quiz og spørsmålsspill for barn i grunnskolen. Spillene har blitt utviklet i tråd med Onevo sin metode om å inkorporere læring i aktivitet, moro og gjennom gamefication.

Spesialpedagogikk

Aktivitetene laget for barn med spesialbehov, trener og stimulerer motoriske funksjoner. I tillegg gir aktivitetene en mulighet til å regulere følelser og å uttrykke dem.

 

Hvordan fungerer Onevo aktivitetsgulv

Onevo inneholder en innebygget PC og en prosjektor med bevegelsessensorer, som alt er pakket inn i Onevo-boksen. Boksen henges i taket, kobles til strømuttak og er straks klar til bruk. Onevo kan brukes til gulv og bord, som gir et bredt spekter av bruksområder.  

2091844701

Onevo kommer i 4 ulike moduler

Klikk for å lese mer om hva de enkelte inneholder og hvor de passer inn.

Onevo Basic

Onevo Barnehage

Onevo + Photon

Onevo Bevegelsesmagi

Photon-Robot

Hils på Photon

Photon er den mest teknologisk avanserte pedagogiske roboten tilgjengelig på markedet. Roboten har en rekke interaktive sensorer som gjør den til et flott læremiddel i alleklasser. Den er ekstremt holdbar og klar til bruk rett ut av esken.

Brukes i hele utdanningsløpet

Photon er aktuell på alle trinn i utdannelsen. Lærere kan bruke spesiallagde klassetimer for å introdusere elevene til grunnleggende programmering eller dra nytte av mer avanserte evner takket være tilhørende applikasjoner.

Benytt gratis pedagogisk plattform inkludert, eller egen fantasi for å skape læringssituasjoner som fremmer gruppearbeid og logisk tenkning.

Pedagogisk plattform

Alt læremateriell bygget rundt roboten er tilgjengelig gratis hvor som helst, på nettet. Forberedte klassetimer gir store muligheter og fleksibilitet når du planlegger og implementerer leksjoner til elevene dine.

 

Nysgjerrig og vil lære mer?

Velkommen til våre demolokaler på Lysaker, eller få demonstrasjon over nettet med Zoom / Teams.

FÅ DEMONSTRASJON