<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Velferdsteknologi 

Velferdsteknologi eller rehabiliteringsteknologi med interaktiv teknologi benyttes på bo- og aktivitetssentrepå rehabiliteringssenter, sykehjem, dagsenter, sykehus, avlastningshjem og lignende. Interaktiv teknologi favner særlig om sosial deltakelse, mobilitetstrening og kognitiv trening på en engasjerende og aktiviserende måte.

Engasjerer og aktiviserer

I stadig økende grad benyttes teknologi med hensikt om å gi assistanse, økt velferd og i rehabiliteringsøyemed. Velferdsteknologi kan bidra til en bedre sikkerhet, mobilitet, trygghet, kognitiv trening og ikke minst sosial deltakelse. Å engasjere pasienter for å effektivisere stå- og balansetrening, håndtrening og trening av kognisjon er sentralt i dette ofte langsiktige arbeidet. 

"Fysisk aktivitet påvirker kognitive funksjoner hos eldre i positiv retning" (referanse: Johnson et. Al 2016)

Ved å benytte inspirerende og engasjerende teknologi er det påvist at man ved gjentatt bruk og eksponering oppnår merkbare endringer i treningsresultatene. (referanse: Laver KE et al, 2017Cochrane Library). 

Onevo.floor.23

onEVO aktivitetsprojeksjon

onEVO fungerer som en samlende aktivitetsflate i sanserom og andre fellesarealer. Man kan involvere én eller flere brukere samtidig om å løse oppgaver og spille spill ved å bruke kroppslige bevegelser i aktivitetsområdet. Man kan enkelt flytte et bord under boksen slik at brukere kan sitte rundt aktivitetsflaten. Dette gjør det enkelt å inkludere og involvere brukere som er mindre mobile eller opplever utfordringer med balanse.

Med onEVO får brukeren en aktiv rolle ved å bruke hele kroppen eller armene til å styre innholdet.  

Prowise aktivitetsskjerm 

Ved bruk av mobile interaktive skjermer fra Prowise kan man enkelt tilpasse en rekke ulike treningsopplegg lagt til rette for pasientens personlige behov. En skjerm på 55 eller 65’’ festes på et mobilt stativ med hev, senk og vippefunksjon for maksimal fleksibilitet og mobilitet. På den måten kan man enkelt trekke frem skjermen til ønsket plassering eller dra den mellom rom. I tillegg kan den legges ned i horisontalt leie slik at en rullestol får god plass ved skjermen.  

 

Velferdsteknologi
Prowise move

Prowise Move 

Kameraet Move, kan kjøpes som tilleggsprodukt. Kamerat har innebygget intelligens med sensorer, slik at kameraet plukker opp brukernes bevegelser i diverse spill og oppgaver, og man ser en avatar på skjermen som kopierer disse. Dette kan bidra til en bedring av armfunksjon og ADL-funksjoner når det blir brukt i tillegg til standard trening. 

Programvare og innhold

Prowise Presenter og Onevo rehablitering er bare to av flere programvarer som kan benyttes til bruk i rehabliterings- eller velferdsøyemed. Det finnes ulike programvarer for aktivisering og rehabilitering utviklet av spesialiserte selskaper.

Velferd-1

Prowise Presenter

Prowise Presenter er en interaktiv programvare med pedagogisk innhold. Programvaren lar brukeren utfolde seg med individuelle kognitive oppgaver, så vel som sosialt med flere brukere samtidigProgramvaren har eget ferdigprodusert innhold tilpasset bord-bruk med flerbrukermodus, så vel som mulighet til å produsere innhold selv. 

Brukerne styrer innholdet taktilt på skjermen, eller ved å benytte andre myke gjenstander som en ball, fluesmekker eller pekegjenstand til å styre innholdet med.  

Velferd-2

Onevo rehabilitering

Onevo kommer med ferdiginstallerte pakker med interaktivt innhold. Pakkene er tilpasset ulike brukergrupper, med hensyn til utviklingsnivå og fysisk og psykisk funksjonsevne. La brukeren oppleve spillglede med aktiviteter som er utviklet til terapeutisk bruk.

Her kan brukere med motoriske, språklige, auditive og kognitive utfordringer, og brukere som trenger litt mer tid på å prosessere informasjon og inntrykk, også oppleve mestring. 

Nureva mikrofonsystem

HDL300 fra Nureva er en digital mikrofon- og lydplanke for store undervisning- og møterom. Planken kalibrerer kontinuerlig rommet og tar dermed høyde for møblering, personer og rommets utforming. 

Få en lyddemo
Mikrofonplanker sikrer at alle i klasserommet hører hva som blir sagt

Teknologien i mikrofonen (Nureva MicrophoneMist) sikrer at alle stemmer i rommet plukkes opp. Den sikrer at de som deltar i undervisningen på video ikke bare hører læreren godt, men også samtalen som ellers foregår mellom personene i rommet. 

 

Nureva-XT-standard-classroom-inside-left-wall-HDL300-mist-on-rev-300-dpi-3000x2250-965211f2-507a-4f06-818e-31299fa4aba2
nureva.hdl.jpg.300.16.no

Naturlig deltagelse for brukere av teleslynge i klasse og møterom

I de tilfeller der det er behov for teleslynge kan man koble slikt utsyr til HDL300, slik at man både kan forsterke samtalene som foregår i rommet og levere god lyd fra de som stiller spørsmål på video.  Dette gjør det mulig for hørselshemmede å naturlig få med seg og delta i samtalene som foregår i rommet. På denne måten vil alle, lærer, elevene i rommet og de som er hjemme, føle seg inkludert og hørt.  

Med Nureva sin signalmiks aktivert vil systemet selv konfigurere signalet fra aux ut slik at brukere av hørselshjelpemidler vil få lyd fra både fjern og nær. 

HDL300 løser lydutfordringer for hørselshemmede i møterommet hos Asplan Viak Trondheim

Hos Asplan Viak i Trondheim er møterommet hjertet i kontorlokalet. Møterommet byr på mange utfordringer når det kommer til lyd, for Asplan løste HDL300 alle lydutfordringer. Etter installasjon ble konkludert med at rommet nå endelig kunne møte de behovene man visste eksisterte. Alle deltagere hører godt også hørselshemmede, får med seg diskusjonen og har en brukervennlig løsning på plass.

Les hele artikkelen her

 

møterom-asplan.m.logo

Nysgjerrig og vil lære mer?

Ta kontakt med oss for råd og tips om interaktive løsninger til bruk som velferds- og rehabiliteringsteknologi. 

FÅ DEMONSTRASJON