<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Velferdsteknologi og rehabiliteringsteknologi

Velferdsteknologi eller rehabiliteringsteknologi med interaktiv teknologi benyttes på bo- og aktivitetssentrepå rehabiliteringssenter, sykehjem, dagsenter, sykehus, avlastningshjem og lignende. Interaktiv teknologi favner særlig om sosial deltakelse, mobilitetstrening og kognitiv trening på en engasjerende og aktiviserende måte.

Velferdsteknologi-Interactive

Engasjerer og aktiviserer

I stadig økende grad benyttes teknologi med hensikt om å gi assistanse, økt velferd og i rehabiliteringsøyemed. Velferdsteknologien kan bidra til en bedre sikkerhet, mobilitet, trygghet, kognitiv trening og ikke minst sosial deltakelse. Å engasjere pasienter for å effektivisere stå- og balansetrening, håndtrening og trening av kognisjon er sentralt i dette ofte langsiktige arbeidet.

Ved å benytte inspirerende og engasjerende teknologi er det påvist at man ved gjentatt bruk og eksponering oppnår merkbare endringer i treningsresultatene. (referanse: Laver KE et al, 2017Cochrane Library). 

"Så vi har det litt moro her, vi kjeder oss ikke- her er ikke noe gamlehjem!"

Besøkende, Eik Bo- og behandlingssenter

Velferdsteknologi

Prowise aktivitetsskjerm 

Ved bruk av mobile interaktive skjermer fra Prowise kan man enkelt tilpasse en rekke ulike treningsopplegg lagt til rette for pasientens personlige behov. En skjerm på 55 eller 65’’ festes på et mobilt stativ med hev, senk og vippefunksjon for maksimal fleksibilitet og mobilitet. På den måten kan man enkelt trekke frem skjermen til ønsket plassering eller dra den mellom rom. I tillegg kan den legges ned i horisontalt leie slik at en rullestol får god plass ved skjermen.  

Prowise Move 

Med alle skjermer fra Prowise medfølger kameraet Move. Kamerat har innebygget intelligens med sensorer, slik at kameraet plukker opp brukernes bevegelser i diverse spill og oppgaver, og man ser en avatar på skjermen som kopierer disse. Dette kan bidra til en bedring av armfunksjon og ADL-funksjoner når det blir brukt i tillegg til standard trening. 

Velferdsteknologi-onEVO

Onevo aktivitetsprojeksjon

Onevo fungerer som en samlende aktivitetsflate i sanserom og andre fellesarealer. Man kan involvere én eller flere brukere samtidig om å løse oppgaver og spille spill ved å bruke kroppslige bevegelser i aktivitetsområdet. Man kan enkelt flytte et bord under boksen slik at brukere kan sitte rundt aktivitetsflaten. Dette gjør det enkelt å inkludere og involvere brukere som er mindre mobile eller opplever utfordringer med balanse.

Med Onevo får brukeren en aktiv rolle ved å bruke hele kroppen eller armene til å styre innholdet 

Programvare og innhold

Prowise Presenter og Onevo rehablitering er bare to av flere programvarer som kan benyttes til bruk i rehabliterings- eller velferdsøyemed.  
Det finnes ulike programvarer for aktivisering og rehabilitering utviklet av spesialiserte selskaper.

Velferd-1

Prowise Presenter

Prowise Presenter er en interaktiv programvare med pedagogisk innhold. Programvaren lar brukeren utfolde seg med individuelle kognitive oppgaver, så vel som sosialt med flere brukere samtidigProgramvaren har eget ferdigprodusert innhold tilpasset bord-bruk med flerbrukermodus, så vel som mulighet til å produsere innhold selv. 

Brukerne styrer innholdet taktilt på skjermen, eller ved å benytte andre myke gjenstander som en ball, fluesmekker eller pekegjenstand til å styre innholdet med.  

Velferd-2

Onevo rehabilitering

Onevo kommer med ferdiginstallerte pakker med interaktivt innhold. Pakkene er tilpasset ulike brukergrupper, med hensyn til utviklingsnivå og fysisk og psykisk funksjonsevne. La brukeren oppleve spillglede med aktiviteter som er utviklet til terapeutisk bruk.

Her kan brukere med motoriske, språklige, auditive og kognitive utfordringer, og brukere som trenger litt mer tid på å prosessere informasjon og inntrykk, også oppleve mestring. 

Nysgjerrig og vil lære mer?

Ta kontakt med oss for råd og tips til interaktive løsninger til bruk som velferdsteknologi og rehabiliteringsteknologi. 

FÅ DEMONSTRASJON