<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våre ambassadører

Ta kontakt med og besøk gjerne våre ambassadører om du ønsker å høste erfaringer fra deres implementering og bruk av SMART Board® og Prowise Touchscreen

Bli ambassadør for Interactive!

Årlig gratis digital opplæring

Årlig digital opplæring. Opplæringen vil foregå sammen med andre ambassadørskoler, og vil foregå som et webinar. Økten blir tatt opp, og sendt til skolen i etterkant.

kontinuerlig Støtte og hjelp

Kontinuerlig støtte og hjelp av våre digitalpedagoger i Interactive Norway ved problemstillinger med utstyr eller programvare.

påvirkningskraft mot produsenten

Interactive Norway har direkte kontakt med produsent, og kan bidra med tilbakemeldinger som går direkte på utvikling og endring. 

 

SMART Board® Ambassadører

Se video fra klasserommet til vår ambassadør Kristin

Kristin bruker programvaren Lumio aktivt i undervisningen sin. 

 


Prowise Touchscreen Ambassadører